כושר נשיעה: 30 ק"ג מתאים לרוחב גלגל עד 4 " פנל תאורה עם 13 פינים מתקפל


2299